Suomalainen Sanomalehtimiesliitto   The Finnish Association of Journalist

 
SSL
Esittely
Kokoukset ja johtokunta
Säännöt
Yhteystiedot
 
Jäsenyys
Jäsenkirjeet
Liity jäseneksi
Jäsenhakulomake
Muutoslomake
 
Toiminta
Suometar-päivä
Olli-palkinnot
Satavuotisjuhlat
Matkat
Mediapiiri
Tapahtumat arkisto
In memoriam
Kirjat
Uuden Suomettaren
Säätiö
 
Takaisin etusivulle
 
 

Mihin suuntaan journalismi menee?

Somen hurmio ja turmio - teema avasi Suometar-päivänä 12. tammikuuta 2016 näkymiä digiajan hyvään ja pahaan. Mihin suuntaan journalismi on muuttumassa vanhan maailman medialinnakkeiden menettäessä valta-asemaansa? Entä mihin on perustunut MV-lehden kaltaisten aggressiivisten vihasivustojen voittokulku?
Muuttuvasta mediakentästä, valtamedian epäilystä, feikkiuutisista, nettiraivosta ja myös uusista alustoista sekä kerrontatavoista keskustelivat paneelissa Iltalehden päätoimittaja Kari Kivelä, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi, konsultti Jaakko Tapaninen ja toimittaja Juha Vainio. Puheenjohtajana toimi Marketta Mattila.
Juha Vainio pohjusti keskustelua omakohtaisilla kokemuksilla siitä, miten hän joutui Ilja Janitskinin MV-lehden ajojahdin kohteeksi. Syynä oli Vainion Lännen Medialle kirjoittama MV-lehteä taustoittava juttu, jossa hän kysyi yrityksiltä perusteita, miksi niiden mainoksia oli ajautunut rasistiselle sivustolle. Julkitulo johti siihen, että Google veti mainokset pois MV-lehden verkkosivuilta.


Someen ja digiaikaan journalismissa perehtyneet panelistit: Iltalehden päätoimittaja Kari Kivelä (vas.), konsultti Jaakko Tapaninen, Marketta Mattila johdatteli keskustelua, puheenjohtajana Jyrki Vesikansa, Haaga-Heliän Anne Leppäjärvi ja toimittaja Juha Vainio.

 

Journalismi voi tuoda ratkaisuja

Paneelissa pohdittiin digitaalisen ajan paradokseja - vaikka verkko yhdistää ihmisiä pieniksi ja tiiveiksi heimoiksi, ajautuvat erimieliset heimot sitäkin kauemmas toisistaan. Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, toisaalta sisältö yhdenmukaistuu. Keskeisenä pohjana digitalisaatiopohdiskeluille oli Jaakko Tapanisen ja Marko Ahtisaaren vastikään ilmestynyt 10X-pamfletti.
Siltana parempaan todellisuuden hahmottamiseen nousi etenkin konstruktiivinen journalismi. Käsite viittaa pyrkimykseen nostaa konfliktien ja draaman vastapainona esiin ratkaisuja. Koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi kertoi konstruktiivisen journalismin kiinnostavan Haaga-Helian toimittajaopiskelijoita positiivisena vaihtoehtona, jossa journalismi voi olla vuorovaikutussuhteessa todellisuuden kanssa.
Maailma ei ole pelkkiä katastrofeja, eikä toimittaja niiden kirjaaja. Positiivinen ratkaisukeskeisyys sen sijaan voi parantaa maailmaa.

Tilaisuuden alussa Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsenelle Maarit Huoviselle ojennettiin Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi ja Jukka Reikaiselle Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristi.

 

www.sanomalehtimiesliitto.fi      Lähetä sähköposti osoitteella: sihteeri(at)sanomalehtimiesliitto.fi     Korvaa sähköpostiosoitteissa (at) kirjaimet @-merkillä
  2008 © SSL